Digitalisering

Den digitala tekniken höjer servicegraden till medborgare, företag och kunder, den effektiviserar det interna arbetet i organisationen och höjer demokratinivån för offentlig verksamhet. De flesta börjar digitaliseringen med digitala front end tjänster på webben som ansökningar, beställningar, frågor mm. För att uppnå de verkliga effekterna av digitalisering så är det viktigt att ta stegen till en end to end funktionalitet. Det innebär att vidareutveckla sina affärs-verksamhetsprocesser, sina affärsmodeller, sin organisation, IT- system och infrastruktur samt förvalta och vidareutveckla hela konceptet.

Vad söker du?
  • Dokument- & ärendeprocesser

  • Plan- & bygglovsprocesser

  • Ansökningar- & finansiering till projekt

  • Informationshanteringen 

Strandgården har lång erfarenhet av att framgångsrikt bygga upp verksamhet kring Informationshantering.  Strandgården är kunnig i de IT-system som finns på marknaden samt styrkorna hos lösningar och de olika leverantörerna inom området. Vi har en mycket utvecklad förmåga och kunskap inom offentlig upphandling och att leverera till publika kunder.

Det innebär att Strandgårdens kunder får ta del av verifierad kompetens för försäljning, upphandling och leverans av kompletta ECM- och Arkivsystem.

Per-Olov har i över 10 år arbetat med i första hand offentliga verksamheters digitalisering.

Med projekt till kommuner, landsting och statliga myndigheter gällande informationshantering ärendehantering, diarier, dokumenthantering, ansökningsärenden, tillsyn, bygglov, arkiv, projektsamverkan etc. 

Strandgården Konsult kan med sin djupa kompetens bidra med stöd till kunden i upphandling och vid den fortsatta verksamheten. Strandgården är kunnig i de flesta IT-systemen för dokument och ärendeprocesserna och kan leda projekt för utökad nytta i befintliga system, programleda införande av effektiv förvaltning samt processutveckling. Med detaljerad kompetens hur leverantörerna kan agera, vilka krav kunden skall ställa och hur samverkan bör ske får ni ett expertstöd som bidrar till effektivitet och hög servicegrad.  

Please reload

Senaste från bloggen