TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

(Digitalisering Företag)

Digitalisering

Den digitala tekniken höjer servicegraden till medborgare, företag och kunder, den effektiviserar det interna arbetet i organisationen och höjer demokratinivån för offentlig verksamhet.

(Management Consulting)

Management Consulting

Strandgårdens managementkonsult utför uppdrag tillsammans med ledningen inom affärsutveckling, effektivisering av organisationen och förändringsprocesser. Leveranserna är starkt resultatorienterade med ett fokus på att genomföra kundens strategier.

(Interim management)

Interim management

När ni snabbt för en begränsad tid måste ha en professionell resurs i ledande roll kan Strandgården Konsult AB snabbt tillföra en verifierad kompetens som löser situationen.

(Köp och försäljning av bolag)

Köp och försäljning av bolag

Med vår tjänst för M&A får ni hjälp i hela eller delar av projektet att köpa eller sälja företaget. Vårt uppdrag kan vara hela processen med förberedelse, hitta köpare eller säljare till att slutföra avtalet, eller stödjande som expertkonsult i en del av projektet.