• Per-Olov Lindgren

Rådgivare


Strandgården har uppdraget att vara strategisk rådgivare till styrelsen i snabbväxande IT bolag.

Det innebär även att stödja VD och ledningen i samband med förvärvsplaner och utvärdering av olika kandidater. Utvärderingen innehåller analys av hur väl målbolaget passar in hos den förvärvande parten, DD, värdering och hur integration bör genomföras.


8 views0 comments